Catalogo dei titoli - Svezia

Titoli disponibili

   
Kungl. Svenska vetenskapsakademien
26 entrate
1845 - 1903
Svezia
Data di massa on line : 05/02/2016
Accesso Premium
   
Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien
35 entrate
1789 - 1896
Svezia
Data di massa on line : 05/02/2016
Accesso Premium
   
Svenska akademien
34 entrate
1802 - 1906
Svezia
Data di massa on line : 05/02/2016
Accesso Premium
   
Svenska historiska föreningen
33 entrate
1881 - 1905
Svezia
Data di massa on line : 05/02/2016
Accesso Premium