Geneanet > Ricercare > Biblioteca

Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad

Documento Premium

Accedi all'intera biblioteca genealogica: vecchi libri, monografie, vecchia stampa, ecc. Più di 3 miliardi di individui referenziati, una gran quantità di informazioni da non perdere per arricchire la tua genealogia !
A partire da 4,13 USD al mese

Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad

Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad

Fonte : Delpher Kranten

Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad

Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad

Fonte : Delpher Kranten

Risultati : van der Meijden


Pagina 2

Slieker, D. De militiepligtige Eendericus Johannes van der Meijden, wordt in zijn belang bij dezen uitgenoodigd om zich onverwijld aan