Rispondi

vertaling van Franse acte 1809

webersh
webersh
Messaggi: 15
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Hoe kan ik een gedeelte van een testament, geschreven in het Frans, vertaald krijgen aangezien ik daar onvoldoende kennis voor heb.
Her zou al fijn zijn om een korte samenvatting te krijgen.
Hai Webers
Testament Gertrudis Pijpers-Perebooms  verwijzend naar 1789 RHCL_09.001_3265_0007.jpg

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Messaggi: 2372
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Uw vraag verplaatst naar ons 'paleografisch' forum
waar men u beter zal kunnen vooruithelpen.

mvg, Greta

wdemaesschalck
male
Messaggi: 444
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Goede avond,
Kan u ook de link naar het document meesturen. Dit vergroot de leesbaarheid.
Mvg
William

webersh
webersh
Messaggi: 15
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Mijnheer,

Het is voor mij als nieuw lid nog onduidelijk hoe ik dit soort bestanden moet doorsturen, vanuit het archief van RHCL heb ik een deel van het bestand opgeslagen als een jpg bestand wat ik d.m.v. uitzoomen duidelijk kan lezen.
Of de hierboven verstrekte gegevens voldoende zijn weet ik dus niet, zou het niet goed zijn hoor ik dat graag van U.
groetjes
hai webers

RHCL_09.001_3265_0003.jpg
RHCL_09.001_3265_0003.jpg

wdemaesschalck
male
Messaggi: 444
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Goede morgen,
Scherp inzoomen op de meegestuurde JPG-documenten lukt niet zo goed. Indien mogelijk (van het Nederlands archief ken ik niks) kopieert u de link van het document bv https://nl.nationaal archief enz. Ik heb me kunnen behelpen door de JPG foto te kopiëren, plakken en vergroten; omslachtig, maar het lukt.
Hieronder een vertaling van de akte van schenking onder levenden. Ik vermoed dat de notaris(klerk) zijn vertaling van het Nederlands naar het Frans nogal letterlijk genomen heeft. Een paar zinnen (in schuine tekst) zijn niet altijd even duidelijk en bepaalde worrden kan ik niet lezen.
********************
Uitgifte (afgifte) van een akte van een schenking onder levenden door de heer Gotwin (?) Pipers en Gertrude Pierebooms, ontvangen door notaris Arnoud Hagemans te Maastricht op dertig vendemiaire van het jaar 14 (22.10.1805) te Hussenberg ten huize van de schenkers en geregistreerd te Maastricht op 7 brumaire van hetzelfde jaar (29.10.1805) ten voordele van de kinderen van hun zoon Leonard Pipers de genaamden Getrude, Gerard, Gotwin (?) en Leonard Pipers, te weten:

1. Een huis met tuin en weiden, gelegen in het “middelpunt” (centrum) van Hussenberg ter grootte van ongeveer 70 aren, 38 centiaren of 17 grote roeden palend in het oosten aan de schenkers, ten westen aan dezelfden, ten zuiden aan de baan en ten noorden Pieter Janssen en Herman Hoogheim (of Haagheim)
2. Een stuk akkerland gelegen naast het genoemde huis. Tuin en weiden palend ten oosten aan Pieter Bals, ten westen aan de schenkers, met een grootte van 28 aren en 50 centiaren of 7 grote roeden.
3. De helft in onverdeeldheid van een stuk akkerland en weiden gelegen naast het eerder genoemde huis, ten oosten palend aan Pieter Bals, ten westen aan de schenkers met een oppervlakte van 66 aren, tachtig centiaren of 13 grote roeden voor het volledig stuk.
4. De helft in onverdeeldheid van een weide gelegen zoals hierboven palend ten oosten aan de schenkers, ten westen aan de weduwe Jan Vossen, met een oppervlakte van 33 aren en 12 centiaren of 8 grote roeden en zes kleine roeden, (volgt een bizarre zin:) en later werd gevonden dat de heer Gotwin (?) Pipers aan voornoemde kinderen, de helft in onverdeeldheid een stuk akkerland en tuin geeft zoals vermeld in Art 3 en van de weiden in Art 4. .
De schenkers verklaren in dezelfde akte dat de schenking aan de voornoemde kinderen van hun zoon, geen nadeel veroorzaakt aan hun testament en de Leys ij (?), wel te verstaan dat het bedrag van de schenking enkel mag dienen als vermindering d’?? welk bedrag geschat wordt op drieduizend francs.
Welk stuk (=deze akte) bevat 4 bladzijden die in de rand geparafeerd werden en geïnventariseerd door ons notaris, onder nr 5.

Uitgifte (afgifte) van een akte van verdeling ontvangen van de landmeter F. Frigsen (?) van Schimmert, verleden (=verlijden van een akte) te Hussenberg op 14 maart 1789 tussen Leonard Pipers samenwonend met Catharina Pierebooms en tussen Jan Willem Meijers gehuwd met Marie Elisabeth Pipers. Deze laatste zuster, respectievelijk van de heer Leonard Pipers overleden alsook haar echtgenoot zonder nakomelingen, wier goederen begrepen zijn in de genoemde akte van verdeling bestaande uit 15 stukken, samen een geheel vormend van 2 hectaren 66 aren en 28 centiaren of drie bunders en dertien grote roeden en veertien kleine roeden, allen gelegen binnen de gemeente Guelle zowel de gronden als het weiland.
Bevat twee bladzijden die door ons notaris in de rand werden geparafeerd en geïnventariseerd.

Uitgifte (afgifte) van de akte van verdeling ontvangen door dezelfde landmeter en dezelfden aan dezelfde verspreid als de vorige die een grootte heeft van één hectare vierenzeventig aren en zestig centiaren of twee bunders zes grote roeden en dertien kleine roeden. De gronden liggende in de gemeente ?straeten en Beek.
Dewelke twee bladzijden bevat die door ons notaris in de rand werden geparafeerd en geïnventariseerd onder het nummer…
Een pakket kwijtschriften van de bijdragen verstrekt en persoonlijke inventaris onder nummer.

P.S. Bunders en roeden zijn oude oppervlaktematen waarvan de grootte verschilde van streek tot streek.

Mvg

William

P.S. de laatst akte probeer ik deze namiddag te vertalen (het gaat over de voogdij van de kinderen). Mocht u inmiddels "de link" gevonden hebben: graag meesturen aub.

webersh
webersh
Messaggi: 15
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
mijnheer,

Mag ik U op de eerste plaats van harte bedanken voor de vertaling van deze in het "frans" opgemaakte akte.
Er is nu veel duidelijk geworden hoe de familierelatie d.m.v de schenkingen toen was.
Ik zal proberen om de gevraagde link naar de voogdij over de kinderen duidelijker te maken.
Uw werk is een mooie verrassing voor een hoopvol 2021.
groetjes
hai webers

webersh
webersh
Messaggi: 15
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Hierbij de door U gevraagde link,
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=38&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&micode=09.001&mizk_alle=lebens

Lebens, Jean Francois
Toon details van deze beschrijving
3264-3273 Minuutakten, 1807-1818
pagina 7


groetjes
hai webers

wdemaesschalck
male
Messaggi: 444
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Goede middag,

Hierbij de vertaling over de voogdij. Let niet op de leestekens: de vrederechter gebruikt er bijna geen en schrijft de akte in een doorlopende tekst. Ik heb in de vertaling een paar leestekens en verduidelijkingen bijgevoegd om het geheel leesbaar te maken.

In het jaar 1809, de vierde van de maand januari om negen uur in de voormiddag, op verzoek van de heer Leonard Pipers, echtgenoot van de overleden Catharine Pierenbooms en nu in een tweede huwelijk met Maria Pierenbooms, landbouwer wonende in Hussenberg, gemeente Geulle, handelend in de hoedanigheid van natuurlijke voogd van de minderjarige kinderen Godwin Pipers en Leonard Pipers eveneens gedomicilieerd in Hussenberg, erfgenamen van de moeder Gertrude Pierenboom, overleden in het genoemde Hussenberg op de tweede van deze maand.
Eveneens op verzoek van Gaspar Pierenboom, landbouwer, ook wonende in het genoemde Hussenberg, door de familieraad benoemde voogd van de genoemde minderjarige kinderen.
De genoemde heren Pipers en Pierenboom respectievelijk in de hoedanigheid van voogd en plaatsvervangend (in opdracht van de familieraad) voogd, hoedanigheden die ze aanvaard hebben, elkeen met respect voor de beslissing van de ouders en vrienden van de minderjarigen.
Voldoende aanvaard door de heer Frederic Leonard Corten, vrederechter van het kanton Meerssen op datum van 5 maart 1806, geregistreerd in Maastricht de eenentwintigste dito, ter vrijwaring van de rechten en belangen van de partijen en van alle mogelijke andere, door ons Jan Frans Lebens notaris (imperiaal? Keizerlijk zou kunnen in de tijd van Napoleon) met residentie in Meerssen, kanton met dezelfde naam, departement van de Maas. Bovenstaande procedure (geldt) als getrouwe inventaris en exacte beschrijving van het volledig bruikbaar meubilair.

Mvg

William

P.S de beschrijving van het meubilair vindt u wellicht in de bijlagen van de akte.

webersh
webersh
Messaggi: 15
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Mijnheer,

Nogmaals bedankt voor de moeite, misschien doe ik nog eens beroep op uw kennis.

groetjes
hai webers

kvoet
male
Messaggi: 1724
wdemaesschalck ha scritto:
03 gennaio 2021, 10:27
Goede morgen,
....
Mvg

William
Dag William,

Enkele kleine rechtzettingen en aanvullingen, als u me toestaat:
- volgens mij heetten de schenkers Goswin Pipers en Gertrude Pierebooms
- de (klein)kinderen zijn dus: Gertrude, Gérard, Goswin en Léonard Pipers
- de buur van de stukken land is volgens mij Pierre Cals i.p.v. Bals
- het stuk waarvan sprake in item 3 is 66a 24ca of 16 grote roeden groot
- "... de landmeter F. Frissen van Schimmert, verleden te Hussenberg op 14 maart 1789 tussen enerzijds Leonard Pipers, samenwonend met Catharina Pierebooms, en anderzijds Jan Willem Meijers, gehuwd met Marie Elisabeth Pipers. Deze laatste is de zus van respectievelijk de heer Leonard Pipers en overleden, zoals ook haar echtgenoot, zonder nageslacht..."
- laatste akte: gemeenten Ulestraten en Beek

Mvg
Kris

wdemaesschalck
male
Messaggi: 444
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Bedankt Kris voor de feedback. Nu is de tekst volledig en correct. En weet ik ook waar ik niet achter kwam. Dus geen terughoudendheid, maar verbeteringen blijven sturen.
Met vriendelijke groeten
William

webersh
webersh
Messaggi: 15
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Mijnheer,
Eigenlijk durf ik het niet te vragen maar zou U nog enkele volgende bladen van deze akte kunnen vertalen?
Ik begrijp best dat het veel tijd vergt en zou al tevreden zijn als U het wilt doen, wanneer maakt u zelf uit.
groetjes
hai webers

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=38&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&micode=09.001&mizk_alle=lebens
Lebens, Jean Francois
3264-3273 Minuutakten, 1807-1818
pagina 8 t/m 11

wdemaesschalck
male
Messaggi: 444
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Goede morgen,
Welke pagina's wenst u vertaald te zien?
Pagina 8-9-10-11 bestaat onder het nummer 3264, 3265 tot en met 3273.
Misschien toch een screenshot meezenden; om misverstanden te vermijden.
Mvg
William

webersh
webersh
Messaggi: 15
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Mijnheer,
Inderdaad is de aanduiding niet zuiver;
schenking gosewin pijpers 1809 blad 3 rechts betere scam RHCL_09.001_3265_0003 (1).jpg
schenking gosewin pijpers 1809 blad 4 recht beter scan RHCL_09.001_3265_0004.jpg
schenking gosewin pijpers 1809 blad 5 links betere scan RHCL_09.001_3265_0005 (1).jpg
schenking door gosewin pijpers 1809 blad 6 rechts RHCL_09.001_3265_0006.jpg
schenking gosewin pijpers 1809 blad 5 rechts beter scan RHCL_09.001_3265_0005.jpg
schenking GOSEWIN pIJPERS BLAD 7 RECHTS BETERE SCAN RHCL_09.001_3265_0007 (2).jpg
schenking van gosewin pijpers 1809 blad 4 links betere scan RHCL_09.001_3265_0004 (1).jpg
schenking Gosewin Pijpers in 1809 betere scan  blad 8 RHCL_09.001_3265_0008.jpg

wdemaesschalck
male
Messaggi: 444
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Goede avond,

Dit is de vervolgpagina over de voogdij (gisteren doorgestuurd).
...huishoudelijk meubilair, vee, granen, linnengoed, kleding en andere roerende activa (goederen), papieren titels (lees effecten) en inlichtingen over de nalatenschap van voornoemde overledene, gevonden in het sterfhuis in het genoemde Hussenberg en op de plaatsen hierna aangeduid bij de toelichting die zal verstrekt worden door de heer Gerard Pipers en Gertrude Pipers, meerderjarigen en kleinkinderen van de genoemde overledene en deposanten (bewaarders) van de hierna omschreven voorwerpen die in bijzijn van ons notaris en in aanwezigheid van de getuigen, hierna genoemd, bevestigd hebben dat ze niets verduisterd hebben noch hebben laten verduisteren en geen weet hebben van gestolen of vervreemde voorwerpen van de genoemde nalatenschap. Deze verklaring werd gedaan op straffe van wettelijke sancties, die aan werden uitgelegd door ons notaris en waarvan ze verklaard hebben, ze goed te begrijpen en hebben alle partijen in aanwezigheid van de heer Henri Raemaekers en Jacques Andrioli, getuigen, allen wonende in Hussenbergh, op verzoek met ons notaris, titularis, de huidige inventaris ondertekend, met uitzondering van de gesubrogeerde voogd en Gertrude Pipers die hebben verklaard niet te kunnen schrijven.
Volgen de handtekeningen van G. Pipers, L Pijpers, J Andreoli, Hendrik Ramakers en notaris Lebens.

In de keuken met zicht op de mesthoop (smakelijk 😋)

Een grote tafel, een “deunouille”? , twee tinnen schotels, een koolschop, een zoutvat, twee kleine tinnen borden, een tinnen terrine, een porseleinen schotel, zes porseleinen borden, twee kleine aarden kruiken, een koperen schop, een koperen schuimspaan, een grote koperen lepel, een groot ijzeren vork, een ijzeren lamp, een flessenopener, een platte mand met wol.
In een kleine kamer, uitgevend in de eerder genoemde keuken.
Drie tinnen borden, twee tinnen schotels, drie koperen kookpotten, vijf kleine ijzeren kookpotten, een grote ijzeren kookpot, een grote en een kleine pannenkoekenpan, vier houten emmers, een aarden kruik, een Vlaamse karaf, een “duredair?”, een aarden boterpot, twaalf tinnen lepels, een ijzeren rooster, een Romeinse weegschaal, acht vorken, een kleine ijzeren kookpot, een wit ijzeren vergiet, een kwartmaat in inox, een koffer, drie spekpriemen, twee hespen, twee varkenskoppen, een ledikant.
In de kamer die uitgeeft op de straat en met een uitgang in voornoemde keuken
Zes eiken stoelen, een eiken tafel, een eiken kleerkast met twee eiken deuren, een kleine eiken kleerkast, een kleine spiegel in een zwart kader, een geelkoperen koffiekan, zeef en kandelaar, een tinnen pot, een theekan en tinnen melkkan, zoutvat, mosterdpot, pepervat en boterpot, zeven tassen met ondertassen in porselein, drie bierglazen, twee kleine bekers, twee ijzeren kettingen, een paar tangen, een ijzeren weegschaal, een klok in een houten koffer, twee bedden met pluimen, een pluimen peluw, twee pluimen oorkussen, vier wollen dekens, vijf paar beddenlakens, een kist, vijf hemden, een groene en zwarte handtas, een zwarte rok en een gestreepte rok, een gestreepte roodachtige schort, drie “cfeurmains”? en een tinnen pot.
Er werd ontruimd vanaf negen uur tot de middag. De bovenstaande geïnventariseerde voorwerpen werden overgelaten aan het toezicht en in bewaarneming van Gerard en Gertrude Pipers. Ze erkennen hun verantwoordelijkheid om de voorwerpen ter beschikking te stellen wanneer en aan wie ze zullen toebehoren. Er werd opdracht gegeven en geregistreerd aan Gerard en Gertrude Pipers om de huidige inventarisatie voort te zetten.
Alle partijen en de voornoemde getuigen hebben, na lezing, met ons notaris getekend. Uitgezonderd de gesubrogeerde voogd en Gertrude Pipers die verklaren niet te kunnen schrijven.
Volgen de handtekeningen van G. Pipers, L Pijpers, J Andreoli, Hendrik Ramakers en notaris Lebens.

Verder volgt in het archief de inventaris van de zolder, de stallen, schuren en effecten.
De daaropvolgende akte is een testament.

Mvg

William

Rispondi

Torna a “Paleografie, transcriptie en oude talen”