Rispondi

Staten van Goed, wezenregisters, goedenissen, boedelakten.

jrousseau12
male
Messaggi: 182
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Dag,
Heb ik goed begrepen dat een Staat van Goed alléén erfenissen betreft van wezen? Oder?
Hoe dan ook, hoe kan men die documenten op Internet vinden?
mvg

[titel aangepast]

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Messaggi: 2372
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
De STATEN VAN GOED beschermen op de eerste plaats de wezen en (mentaal) gehandicapten (genoemd in de akten : 'onnozelen' of 'imbecielen'), maar zijn er niet louter omwille van de wezen (wel de veel oudere wezerijaktes van voor 1600).  De schulden & baten (zoals debet & crediet in de boekhouding) worden geïnventariseerd en wat overblijft wordt onder de verschillende kinderen verdeeld (ev. kleinkinderen als een kind van de overledene al zelf overleden is); speciale aandacht wordt aan de achterblijvende wezen gegeven : deze worden een maternele & paternele voogd toegewezen die idealiter voor het materiele e.a. welzijn zullen instaan (soms waren er wel eens mistoestanden waarbij die voogden met het geld gingen lopen en zich niet veel van de hun toegewezen kinderen aantrokken...).  Deze 'erfenis' (niet door de overledene, maar door een rendant ofte uitvoerder opgesteld) wordt in (hoofd)staken verdeeld, en als daar bvb halfbroers of -zusters zijn (soms genoemd : broers en zusters 'van halven bedde'), dan wordt hen slechts een half deel (staak) toegewezen.  Natuurlijk heeft iedere regio haar eigen woordgebruik ofte vakjargon (ik spreek hier over het Meetjesland)!
In deze aktes wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen roerend en onroerend goed; zo weet je meteen iets van de financiele toestand van een familie. Sommige rijke families hebben een SVG van meer dan 20 blz., anderen een korte nota met de schulden... ontroerend hierbij is dat bvb een achterblijvende moeder met een grote nest kinderen de geit mag houden voor melk.... Leuk vind ik persoonlijk dat hier meestal de roepnamen worden gebruikt (vb Jooris i.p.v. Georgius).
Belangrijk voor ons 'genealogen' is dat deze aktes, naast de samenstelling van het gezin, soms ook de namen van de grootouders vermelden; ook de paternele & maternele voogden kunnen ons inzicht geven in de familieverbanden, m.a.w. de Staten van Goed leveren ons eersteklasse VERWANTSCHAPSBEWIJZEN!
Met wat geluk vind je digitale 'bewerkte' Staten van Goed, dit bvb voor het Meetjesland en het Land van Nevele (Oost-Vlaanderen), maar niet overal is men al zover! Wel kan je digitaal heel wat lijsten van SVG's opvragen zodat je weet waar naar toe.  Met 'BEWERKING' wordt bedoeld dat de publicist enkel de elementaire gegevens per SVG aangeeft.
Tot slot : door de Staten van Goed heb ik vooral mijn oudste voorouders kunnen opsporen, maar... wat nog interessanter is, is om zelf die SVG's op te vragen in de archieven en ze zo goed als mogelijk te 'vertalen'... meestal is het handschrift duidelijker dan dat van vele pastoors en ook niet in het Latijn.  Ik ben recent begonnen om de SVG's  ZELF te LEZEN en... DAT SMAAKT NAAR MEER!!! Op deze manier kan je een STAMBOOM VAN VLEES & BLOED maken met nogal wat extra gegevens!  Zelf ga ik mijn 'vertalingen' op mijn GNN site plaatsen, niet alleen voor mezelf... Het is mijn hoop dat ook andere collega's dit gaan doen want met alles zelf willen doen, heb je niet genoeg met één (pensioen)leven! 
met vriendelijke collegiale groeten, Greta

NB - Hiermee is zeker niet alles gezegd!  Interessant om eens een andere klok te horen luiden met ev. aanvullingen of correcties!

jrousseau12
male
Messaggi: 182
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Ik heb tot nu toe geen wezen nog gehandicaten in mijn genealogie gevonden. Spijtig voor mij als (beginneling) genealogiste, een geluk voor mijn voorouders.
Beste dank voor de inlichtingen.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Messaggi: 2372
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Ook hier nog even reageren.  In vorige eeuwen overleden mensen meestal voor hun zestigste en vroeger en... stierven vele mensen door oorlog, ziektes, pest, honger, koude; om nog niet te spreken over die vele jonge vrouwen die in het kinderbed stierven... Vrouwen, maar vooral mannen die verschillende keren hertrouwden omdat ze er alleen voor stonden... Zelf ben ik bvb een nazaat van een hereboer-burgemeester ('hoofdman') uit de 18°E die... 5 maal trouwde... ik ben er eentje van zijn 4° vrouw Neelken, die kort na de bevalling van haar enig kind overleed...  Iedere 'genealoog' komt ze vroeg of laat helaas tegen!  En wat die (mentaal) gehandicapten betreft, dat vind je niet in de registers, maar ontdek je in de Staten van Goed.  mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Messaggi: 2372
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Aan alle geïnteresseerden voor bewerkingen van STATEN VAN GOED
Pas ontdekt dat recent een aanvullende reeks SVG's voor DRONGEN werd gedigitaliseerd!
En... wellicht ook interessant voor collega's die in deze streek geen voorouders hebben...
Lees zeker eens het inleidend gedeelte van publicist M. Dobbelaere; daar vind je een uitgebreide TERMINOLOGIE die in SVG's en allerlei andere aktes voorkomt. 
Hierbij nog twee benamingen : 'grootheere' & 'grootvrauwe' dat zijn de grootouders, en de echtgenote wordt meestal aangesproken als 'huusvrauwe' of... 'wijf'
(denk  aan het Engelse : 'the king's wife'; geen vulgariteit dus).
Natuurlijk moet hier meteen aan toegevoegd worden dat het meer dan de moeite waard zou zijn om ook het vakjargon uit andere streken te vernemen;
zo worden in de Kempen anderen termen gebruikt!
Om de site van het Meetjesland op te vragen via Google : VVF-Meetjesland digitaal / digitale bronnen, PDF bestanden
http://www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be/web/digitale-bronnen/pdf/
mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Messaggi: 2372
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Naar aanleiding van mijn one-liner (in ander forumdebat) : "Maak van je stamboom meer dan een skelet, maar één van vlees & bloed"
(= werk o.a. met Staten van Goed), werd gesteld dat zulks niet opgaat in de beginjaren; dat er eerst een structuur moet zijn...
"Ja & nee", zou ik zeggen... Uit ervaring weet ik, dat vanaf de periode der Parochieregisters het efficiënt werken kan zijn om zowel met de DTB-aktes
(doop-trouw-begrafenis) te werken als met de STATEN VAN GOED. 
Een goede kruisbestuiving als je van die 'primaire' bronnen naar de 'secundaire' bronnen kunt switchen ofte gestadig overschakelen. 
Concreet voorbeeldje : een oudere voorvader komt uit een ganse andere streek (kwam regelmatig voor bij mijn voorouders,
want de Polders met hun vruchtbare gronden waren eeuwenlang 'hip')...
Dan wordt het soms zoeken naar die speld in die hooiberg, zelfs de naburige dorpen die met paard & kar bereikbaar zijn, helpen je soms niet vooruit!?!...
Maar,... in de SVG's staan meestal de ouders van de overledene en achterblijvende partner vermeld - meer nog - met wat geluk staan soms ook
de 'grootheere & grootvrauwe" (= lett. grootouders, geen tikfouten) van de wezen vermeld en... van waar ze afkomstig zijn!
>>> Ik werk meestal simultaan en dat vind ik erg vruchtbaar & tijdbesparend!

Voor de gedrukte Staten van Goed kan op de eerste plaats verwezen worden naar FAMILIEKUNDE VLAANDEREN (voorheen VVF, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde),
die de meeste publicaties uitgeven; ook in archieven kan men je wegwijzen. 
Nu wel gehoord vanuit FK-Vlaanderen dat meer & meer BEWERKINGEN van STATEN VAN GOED meteen gedigitaliseerd zullen worden,
dat er soms zelfs geen 'papieren' versie meer komt...
En voor allen met West-Vlaamse voorouders, ga zeker op verkenning naar de megawebsite van het R.A. Brugge en Kortrijk met grote collecties SVG's!

PS - Voor wie voorouders heeft in Oedelem en Sijsele, hier een aanbevolen publicatie van Familiekunde Vlaanderen, regio Brugge vzw :
"Index Wezenregisters Heerlijkheden Sijsele 1486-1781 en Praet met Oedelem, 1542-1795", van Jo Patteeuw.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Messaggi: 2372
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
De Staten van Goed van NEVELE en van POEKE zijn heel recent toegevoegd aan de 'digitale bronnen' van de website van Familiekunde Vlaanderen,
afdeling Meetjesland! Zoekparcours : zie vorige tekstjes.
Hierbij nog twee praktische nota bene's :
- Mijn info is deze van mijn rootsstreken... Toch wel belangrijk dat collega's uit andere regio's  hier ook eens (recente) digitale bronnen met S.V.G.'s signaleren! 
- En... best mogelijk dat deze 'erfenis- en voogdijaktes' niet in alle provincies (NL + B) diezelfde benaming dragen!  Met collegiale groeten, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Messaggi: 2372
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Nog enkele TIPS voor STATEN van GOED, een prima instrument voor  VERWANTSCHAPSPSBEWIJZEN (zie ev. ook vorige tekstjes)

xxx "De Staten van Goed en wezerijaktes van het Graafschap Everghem" (waartoe ook Sleidinge behoorde) in 5 delen, bewerkt door Luc Neyt.
Bijgehouden van rond 1575 en met vermelding van ouders en voogden.

xxx "Het Penningkohier van Sleidinge uit 1577", bewerkt door Luc Neyt
Met onderscheid tussen eigenaars & pachters, oppervlakte (pacht)grond en soms vermelding van vaders en echtgenotes.

Deze dossiers zijn o.a. te raadplegen in de bibliotheek van Evergem, maar zijn uiteraard ook te koop.

xxx In Vlaanderen bestaat een uitleenservice onder bibliotheken.  Mits 1,5€ bestel je zo een boek van een andere bib en binnen de week mag je het boek dan afhalen in je thuisbibliotheek.  Wel is het zo dat niet alle bibs even gewillig zijn om SVG-bundels zo uit te lenen... Toch het proberen waard; ik heb er al een aantal rustig thuis kunnen bestuderen! Tik in op Google : bibliotheek + plaatsnaam en ga dan naar 'inventaris'  Zo weet je meteen of ze iets voor je hebben, maar wel even checken of ze het willen uitlenen & verzenden.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Messaggi: 2372
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
1) Ook op de mega database Akten West-Vlaanderen van het Rijksarchief Brugge zijn
- van over gans West-Vlaanderen verkorte SVG-bewerkingen opgelijst, maar
- de Wezenregisters van het Brugse Vrije Noord (G. Tavernier) zijn vrij uitvoerig.
Op te zoeken op hun site via 'Ancien Régime' (bovenbalk; vervolgens rechtsonder).
Gemakkelijkheidhalve hier de nodige links :
http://www.vrijwilligersrab.be/nl/Staten_van_Goed_Tabel
http://www.vrijwilligersrab.be/nl/page_Wezen_Brugge_Noord.asp

2) En, via GNN-blog ook belangrijk nieuws voor mensen met voorouders te Zele :
http://www.geneanet.org/actueel/index.p ... -1796.html

3) Voor wie vorige tekstjes nog niet doornam, kijk misschien eens of er voor jou nog een interessante link of tips tussen staan.
En, signaleren van SVG-bundels zijn op dit forumplaatsje erg welkom. mvg, GP

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Messaggi: 2372
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
1) Een aanrader voor wie deze wel erg grondige & gedetailleerde tekst nog niet heeft doorgenomen :
"STATEN van GOED, een belangrijke bron voor genealogen"
http://familiekundedeinze.be/pdf/leiestam24.pdf

2) Voor ZEEUWS VLAANDEREN worden o.a. de begrippen WEESBOEKEN, BOEDELAKTEN etc. gebruikt.
Er is helaas nog maar weinig van bewerkt, maar via de site van drs H. Plankeel is al wat op te vragen (ook volkstellingen);
ga op zoek via : www.grijsbaard.nl/  en verder :
http://www.grijsbaard.nl/WZV1688/StartTelling1688.html

3) Ook nog een prima oefening op het GNN-forum zelf :
http://nl.geneanet.org/forum/?topic=511224.0

En, om me zelf te herhalen : heb geen parkeergeld betaald voor dit forumplaatsje ;-)
Info over Staten van Goed, Weesboeken en Boedelakten uit ANDERE STREKEN (NL + VL)
zou bijzonder welgekomen zijn.  mvg, Greta

patriciadecock
female
Messaggi: 9
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Geachte,
Zeer interessante informatie. Weet U of er voor de regio Elsegem en Petegem aan de Schelde reeds gedigitaliseerde bronnen of bewerkingen van staten van goed bestaan ?
Mvg,
Patricia

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Messaggi: 2372
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Hallo Patricia,
Van de regio Elsegem en Petegem aan de Schelde bestaan zeker al (bewerkte) Staten van Goed... maar ook ik vond nog niet veel gedigitaliseerd.
Wel een uitgebreide bundel uit jouw streek (met een SVG uit Elsegem en Petegem erbij!).  Oeps : link bestaat niet meer!

>>> NB-19.05.2016 - De gedigitaliseerde Staten van Goed (van voor 1600) van Oudenaarde en Pamele zijn nu te vinden via :
        http://www.oudenaarde.be/vrije-tijd/cultuur/stadsarchief/genealogische-opzoekingen

En, nu we het toch over Elsegem en Petegem hebben...  zeker volgend digitale tijdschrift eens opvragen :
http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be/tijdschrift/stamboompje2010.pdf
meer bepaald : 't STAMBOOMPJE, januari, 2010, p. 6 vv.
Weerbare mannen in de kasselrij Oudenaarde 1638-1639, Edgard Seynaeve
Hier vind je lange lijsten met mannen die werden geregistreerd om zo ze te kunnen oproepen in het leger bij oorlogen. 
Je zult daar zeker nog een aantal oeroude voorvaders -en nonkels in aantreffen. 
Speciaal hierbij is dat ze nogal eens ingeschreven worden met hun roepnaam waarbij hun familienaam in spreektaal (dialect).  mvg, Greta

patriciadecock
female
Messaggi: 9
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
Beste,
Hartelijk dank voor uw snelle reaktie en de reeds overgemaakte  info !!
Mvg,
Patricia


greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Messaggi: 2372
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
De oeroude grote reeksen oeroude Staten van Goed van Oudenaarde en...
de omliggende dorpen, waaronder ook Elsegem en Petegem  werden gedigitaliseerd. 
Of de recentere van de 17de en 18de eeuw ook nog zullen worden gedigitaliseerd en waar ze, behalve in het archief van O., nog te raadplegen zijn,
kan achterhaald worden via de Stad Oudenaarde zelf.  Moest ik nog iets meer vernemen, dan laat ik het hier weten.  mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Messaggi: 2372
Albero : Grafico
Vedere il suo albero genealogico
"Staten van Goed"... dit forumplaatsje staat in de (recente) TOP-5 en blijft goed scoren;
doet plezier want SVG's zijn hét hulpinstrument bij uitstek bij BLOKKADE of TWIJFEL.
Mocht je dit plaatsje nog niet ontdekt hebben, zeker eens voorgaande tekstjes doornemen, vooral dan de links...
>>> "GOUDMIJNTJES" voor genealogen!

Met deze ook een VRAAG & OPROEP...
Heb hier al heel wat links doorgegeven voor de provincies
OOST,- + WEST,- + (beetje) ZEEUWS VLAANDEREN,
maaaaaaaaar, nog niets van andere provincies (NL + VL)...
Zelf ben ik op zoek naar DIGITALE bewerkingen
- voor de Antwerpse Kempen (voor mijn 'volbloed' Kempense schoonfamilie) en
- voor de beide 'Limburgen' (voor een vriendin).
OK, in archieven en bij NGV + Familiekunde Vlaanderen kan men ervoor terecht, maar...
>>> zijn er digitale bewerkingen te vinden? En,
>>> worden er andere benamingen gebruikt voor deze (erfenis-) en voogdijregelingen?

Alvast hartelijk dank voor een reactie.  mvg, Greta

Rispondi

Torna a “Secundaire bronnen”