[5Mi0448] - Chéry-lès-Rozoy (Aisne, Francia) - Anagrafe (Nascite, Matrimoni, Decessi) | 1881 - 1890

Trascrizione
Date

Partecipare all'indicizzazione [5Mi0448] - Chéry-lès-Rozoy (Aisne, Francia) - Anagrafe (Nascite, Matrimoni, Decessi) | 1881 - 1890