[5MI D538] - Fransu (Saint-Ferréol et Saint-Jean-Baptiste (Fransu et Houdencourt)) (Somme, Francia) - Anagrafe (Nascite, Matrimoni, Decessi) | 1687 - 1739

Trascrizione
Date

Partecipare all'indicizzazione [5MI D538] - Fransu (Saint-Ferréol et Saint-Jean-Baptiste (Fransu et Houdencourt)) (Somme, Francia) - Anagrafe (Nascite, Matrimoni, Decessi) | 1687 - 1739