[mairie Château-l'Hermitage] - Château-l'Hermitage (Sarthe, Francia) - Tavole decennali (Decessi) | 1913 - 1929
Trascrizione

Partecipare all'indicizzazione [mairie Château-l'Hermitage] - Château-l'Hermitage (Sarthe, Francia) - Tavole decennali (Decessi) | 1913 - 1929