[5 E 95/13] - Frausseilles (Tarn, Francia) - Tavole decennali (Nascite, Matrimoni, Decessi) | 1913 - 1922

Trascrizione
Date

Partecipare all'indicizzazione [5 E 95/13] - Frausseilles (Tarn, Francia) - Tavole decennali (Nascite, Matrimoni, Decessi) | 1913 - 1922