[Mairie de Saint-Pabu] - Saint-Pabu (Finistère, Francia) - Tavole decennali (Decessi) | 1873 - 1882
Trascrizione

Partecipare all'indicizzazione [Mairie de Saint-Pabu] - Saint-Pabu (Finistère, Francia) - Tavole decennali (Decessi) | 1873 - 1882