[Mairie de Saint-Pabu] - Saint-Pabu (Finistère, Francia) - Tavole decennali (Decessi) | 1893 - 1902
Trascrizione

Partecipare all'indicizzazione [Mairie de Saint-Pabu] - Saint-Pabu (Finistère, Francia) - Tavole decennali (Decessi) | 1893 - 1902