[5 Mi 551/5] - Wittelsheim (Haut-Rhin, Francia) - Tavole decennali (Nascite, Matrimoni, Decessi) | 1792 - 1872

Trascrizione
Date

Partecipare all'indicizzazione [5 Mi 551/5] - Wittelsheim (Haut-Rhin, Francia) - Tavole decennali (Nascite, Matrimoni, Decessi) | 1792 - 1872