[5 Mi 551/8] - Wittelsheim (Haut-Rhin, Francia) - Tavole decennali (Nascite, Matrimoni, Decessi) | 1873 - 1882

Trascrizione
Date

Partecipare all'indicizzazione [5 Mi 551/8] - Wittelsheim (Haut-Rhin, Francia) - Tavole decennali (Nascite, Matrimoni, Decessi) | 1873 - 1882