Rilevamenti collaborativi

Matrimoni

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Pays-Bas
Periodo : 1811 - 1949
Messa in rete : 21 gen 2022
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)

5.090 atti

 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  2
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Jelle
  Patroniem marito
  Hilbrands
  Luogo di nascita sposo
  Lollum
  Nomi sposa
  Trijntje
  Patroniem moglie
  Jacobs
  Luogo di nascita sposa
  Tzum
  Nomi padre sposo
  Hilbrand
  Cognome Padre sposo
  Jelles
  Nomi madre sposo
  Eeke
  Cognome madre sposo
  Rommerts
  Voornaam vader echtgenote
  Jacob
  Naam vader echtgenote
  Jans
  Nomi Madre sposa
  Mayke
  Cognome madre sposa
  Clazes
  Nota
  Bruidegom is geboren op 19 juni 1775 -bruid is geboren op 11 augustus 1787 -de akte is noch door comparanten, noch door de ambtenaar ondertekent, dus in feite niet rechtsgeldig -aanvullende gegevens gehaald uit huwelijkse bijlagen
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 1
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  9
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Jan
  Patroniem marito
  Rinzes
  Luogo di nascita sposo
  Ried
  Nomi sposa
  Ottje
  Patroniem moglie
  Tjerks
  Luogo di nascita sposa
  Minnertsga
  Nomi padre sposo
  Rinse
  Cognome Padre sposo
  Sjoerds
  Nomi madre sposo
  Antje
  Cognome madre sposo
  Arjens
  Voornaam vader echtgenote
  Tjerk
  Naam vader echtgenote
  Ottes
  Nomi Madre sposa
  Pietje
  Cognome madre sposa
  Pieters
  Nota
  Bruidegom is geboren op 27 juni 1775 -bruid is geboren op 18 november 1779 -aanvullende gegevens gehaald uit huwelijkse bijlagen
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 2
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  16
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Pieter
  Patroniem marito
  Wopkes
  Luogo di nascita sposo
  Herbaijum
  Nomi sposa
  Sibbeltje
  Patroniem moglie
  Pieters
  Cognome sposa
  Hibma
  Luogo di nascita sposa
  Witmarsum
  Nomi padre sposo
  Wopke
  Cognome Padre sposo
  Abes
  Nomi madre sposo
  Trijntje
  Cognome madre sposo
  Clazes
  Voornaam vader echtgenote
  Pieter Klaases
  Naam vader echtgenote
  Hibma
  Nomi Madre sposa
  Baukje Sibrens
  Cognome madre sposa
  Reidsma
  Nota
  Bruidegom is geboren op 1 juli 1775 -bruid is geboren op 1 mei 1781 -aanvullende gegevens gehaald uit huwelijkse bijlagen
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 10
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  16
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Jetze
  Patroniem marito
  Siedzes
  Luogo di nascita sposo
  Winsum (Baarderadeel)
  Nomi sposa
  Jantje
  Patroniem moglie
  Popkes
  Luogo di nascita sposa
  Midlum
  Nomi padre sposo
  Sieds
  Cognome Padre sposo
  Piers
  Nomi madre sposo
  Djoeke
  Cognome madre sposo
  Jetzes
  Voornaam vader echtgenote
  Popke
  Naam vader echtgenote
  Harmens
  Nomi Madre sposa
  Baukje
  Cognome madre sposa
  Hendriks
  Nota
  Bruidegom is geboren op 13 april 1782 -bruid is geboren op 16 februari 1789 -aanvullende gegevens gehaald uit huwelijkse bijlagen
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 11
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  16
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Tiete
  Naam echtgenoot
  Wassenaar
  Luogo di nascita sposo
  Harlingen
  Nomi sposa
  Sjoerdtje Hoytinga
  Cognome sposa
  Lyklama à Nieholt
  Luogo di nascita sposa
  Arum
  Nomi padre sposo
  Jacob Kornelis
  Cognome Padre sposo
  Wassenaar
  Nomi madre sposo
  Swaantje Tietes
  Cognome madre sposo
  Bouwsma
  Voornaam vader echtgenote
  Ayso
  Naam vader echtgenote
  Lyklama à Nieholt
  Nomi Madre sposa
  Mintje
  Cognome madre sposa
  Wiarda
  Nota
  Bruidegom is geboren op 23 oktober 1783 -bruid is geboren op 24 juni 1786 -aanvullende gegevens gehaald uit huwelijkse bijlagen
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 12
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  16
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Minne
  Patroniem marito
  Rientzes
  Luogo di nascita sposo
  Wytgaard
  Nomi sposa
  Tjietske
  Patroniem moglie
  Annes
  Cognome sposa
  Tekstra
  Luogo di nascita sposa
  Weidum
  Nomi padre sposo
  Rients
  Cognome Padre sposo
  Minnes
  Nomi madre sposo
  Waaltje
  Cognome madre sposo
  Jans
  Voornaam vader echtgenote
  Anne Pieters
  Naam vader echtgenote
  Tekstra
  Nomi Madre sposa
  Trijntje
  Cognome madre sposa
  Jans
  Nota
  Bruidegom is geboren op 23 april 1767 -bruid is geboren op 22 juni 1789 -aanvullende gegevens gehaald uit huwelijkse bijlagen
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 3
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  16
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Lieuwe
  Patroniem marito
  Jans
  Luogo di nascita sposo
  Gaastmeer
  Nomi sposa
  Antje
  Patroniem moglie
  Harmens
  Luogo di nascita sposa
  Tzum
  Nomi padre sposo
  Jan
  Cognome Padre sposo
  Sjoerds
  Nomi madre sposo
  Hylkjen
  Cognome madre sposo
  Meyes
  Voornaam vader echtgenote
  Harmen
  Naam vader echtgenote
  Ennes
  Nomi Madre sposa
  Janke
  Cognome madre sposa
  Gerrits
  Nota
  Bruidegom is geboren op 11 juli 1782 -bruid is geboren op 2 november 1787 -aanvullende gegevens gehaald uit huwelijkse bijlagen
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 4
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  16
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Enne
  Patroniem marito
  Harmens
  Luogo di nascita sposo
  Tzum
  Nomi sposa
  Ytske
  Patroniem moglie
  Wiltjes
  Luogo di nascita sposa
  Dongjum
  Nomi padre sposo
  Harmen
  Cognome Padre sposo
  Ennes
  Nomi madre sposo
  Janke
  Cognome madre sposo
  Gerrits
  Voornaam vader echtgenote
  Wiltje
  Naam vader echtgenote
  Rinzes
  Nomi Madre sposa
  Baukje
  Cognome madre sposa
  Yges
  Nota
  Bruidegom is geboren op 8 augustus 1784 -bruid is geboren op 23 oktober 1789 -aanvullende gegevens gehaald uit huwelijkse bijlagen
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 5
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  16
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Simon
  Patroniem marito
  Jacobs
  Luogo di nascita sposo
  Dongjum
  Nomi sposa
  Antje
  Patroniem moglie
  Harmens
  Luogo di nascita sposa
  Achlum
  Nomi padre sposo
  Jacob
  Cognome Padre sposo
  Jacobs
  Nomi madre sposo
  Hotske
  Cognome madre sposo
  Simons
  Voornaam vader echtgenote
  Harmen
  Naam vader echtgenote
  Eeuwes
  Nomi Madre sposa
  Klaaske
  Cognome madre sposa
  Jans
  Nota
  Bruidegom is geboren op 15 januari 1786 -bruid is geboren op 15 maart 1788 -aanvullende gegevens gehaald uit huwelijkse bijlagen
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 6
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  16
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Rein
  Patroniem marito
  Lubbes
  Luogo di nascita sposo
  Franeker
  Nomi sposa
  Yefke
  Patroniem moglie
  Pieters
  Luogo di nascita sposa
  Kimswerd
  Nomi padre sposo
  Lubbe
  Cognome Padre sposo
  Rintses
  Nomi madre sposo
  Froukje
  Cognome madre sposo
  Reins
  Voornaam vader echtgenote
  Pieter
  Naam vader echtgenote
  Meinderts
  Nomi Madre sposa
  Mayke
  Cognome madre sposa
  Clazes
  Nota
  Bruidegom is geboren op 16 oktober 1785 -bruid is geboren op 24 december 1788 -aanvullende gegevens gehaald uit huwelijkse bijlagen
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 7