Rilevamenti collaborativi

Matrimoni

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Paesi Bassi
Periodo : 1811 - 1949
Messa in rete : 18 feb 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)

5.090 atti

 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  19
  Mese
  3
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Douwe
  Patroniem marito
  Freerks
  Naam echtgenoot
  Wipstra
  Luogo di nascita sposo
  Hitzum
  Nomi sposa
  Tjertje
  Patroniem moglie
  Hendriks
  Cognome sposa
  de Vries
  Luogo di nascita sposa
  Herbaijum
  Nomi padre sposo
  Freerk Wypkes
  Cognome Padre sposo
  Wipstra
  Nomi madre sposo
  Romkje
  Cognome madre sposo
  Douwes
  Voornaam vader echtgenote
  Hendrik Gerbens
  Naam vader echtgenote
  de Vries
  Nomi Madre sposa
  Sjutje Jetzes
  Cognome madre sposa
  de Vries
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 1
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  8
  Mese
  5
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Jacob
  Naam echtgenoot
  Gal
  Luogo di nascita sposo
  Ried
  Nomi sposa
  Martje
  Patroniem moglie
  Oedzes
  Luogo di nascita sposa
  Bakkeveen
  Nomi padre sposo
  Hendrik
  Cognome Padre sposo
  Gal
  Nomi madre sposo
  Sjieuwke
  Cognome madre sposo
  Sweitzers
  Voornaam vader echtgenote
  Oets
  Naam vader echtgenote
  Heddes
  Nomi Madre sposa
  Baukje
  Cognome madre sposa
  Roelofs
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 2
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  14
  Mese
  5
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Jorke
  Patroniem marito
  Sytzes
  Naam echtgenoot
  Smid
  Luogo di nascita sposo
  Tzum
  Nomi sposa
  Attje
  Patroniem moglie
  Everts
  Cognome sposa
  Strandstra
  Luogo di nascita sposa
  Pingjum
  Nomi padre sposo
  Sytze Jorkes
  Cognome Padre sposo
  Smid
  Nomi madre sposo
  Dirkje
  Cognome madre sposo
  Jobs
  Voornaam vader echtgenote
  Evert Reins
  Naam vader echtgenote
  Strandstra
  Nomi Madre sposa
  Pitrik
  Cognome madre sposa
  Sibrens
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 3
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  14
  Mese
  5
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Sibren
  Patroniem marito
  Jacobs
  Naam echtgenoot
  Steinfort
  Luogo di nascita sposo
  Wijnaldum
  Nomi sposa
  Wytske
  Patroniem moglie
  Fazes
  Cognome sposa
  de Jong
  Luogo di nascita sposa
  Zweins
  Nomi padre sposo
  Jacob Klaazes
  Cognome Padre sposo
  Steinfort
  Nomi madre sposo
  Jetske
  Cognome madre sposo
  Jans
  Voornaam vader echtgenote
  Faas Wybes
  Naam vader echtgenote
  de Jong
  Nomi Madre sposa
  Trijntje
  Cognome madre sposa
  Floris
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 4
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  14
  Mese
  5
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Johannes
  Patroniem marito
  Jacobs
  Naam echtgenoot
  Ferwerda
  Luogo di nascita sposo
  Midlum
  Nomi sposa
  Janke
  Patroniem moglie
  Keimpes
  Cognome sposa
  Reitsma
  Luogo di nascita sposa
  Franeker
  Nomi padre sposo
  Jacob Ages
  Cognome Padre sposo
  Ferwerda
  Nomi madre sposo
  Grietje Johannes
  Cognome madre sposo
  Nieuhout
  Voornaam vader echtgenote
  Keimpe Pieters
  Naam vader echtgenote
  Reitsma
  Nomi Madre sposa
  Sibrigje
  Cognome madre sposa
  Sierks
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 5
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  14
  Mese
  5
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Auke
  Patroniem marito
  Jacobs
  Naam echtgenoot
  Hoekstra
  Luogo di nascita sposo
  Firdgum (Barradeel)
  Nomi sposa
  Riemke
  Patroniem moglie
  Jans
  Cognome sposa
  Breuker
  Luogo di nascita sposa
  Dongjum
  Nomi padre sposo
  Jacob
  Cognome Padre sposo
  Teyes
  Nomi madre sposo
  Foekje
  Cognome madre sposo
  Aukes
  Voornaam vader echtgenote
  Jan Hendriks
  Naam vader echtgenote
  Breuker
  Nomi Madre sposa
  Wypkje
  Cognome madre sposa
  Feikes
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 6
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  21
  Mese
  5
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Riemer
  Patroniem marito
  Murks
  Naam echtgenoot
  Wieringa
  Luogo di nascita sposo
  Burgwerd
  Nomi sposa
  Aafke
  Patroniem moglie
  Jelles
  Cognome sposa
  Landinga
  Luogo di nascita sposa
  Tzum
  Nomi padre sposo
  Murk Oenes
  Cognome Padre sposo
  Wieringa
  Nomi madre sposo
  Reinske
  Cognome madre sposo
  Jurres
  Voornaam vader echtgenote
  Jelle Jetzes
  Naam vader echtgenote
  Landinga
  Nomi Madre sposa
  Jantje
  Cognome madre sposa
  Jans
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 7
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  28
  Mese
  5
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Willem
  Patroniem marito
  Joukes
  Naam echtgenoot
  Vleerstra
  Luogo di nascita sposo
  Menaldum
  Nomi sposa
  Grietje
  Patroniem moglie
  Arjens
  Cognome sposa
  Hiemstra
  Luogo di nascita sposa
  Ried
  Nomi padre sposo
  Jouke
  Cognome Padre sposo
  Wytzes
  Nomi madre sposo
  Yfke
  Cognome madre sposo
  Tjallings
  Voornaam vader echtgenote
  Arjen Jacobs
  Naam vader echtgenote
  Hiemstra
  Nomi Madre sposa
  Grietje
  Cognome madre sposa
  Klases
  Nota
  Bruidegom ondertekent met Vlietstra
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 8
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  11
  Mese
  6
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Hobbe
  Patroniem marito
  Wynsens
  Naam echtgenoot
  Bruinsma
  Luogo di nascita sposo
  Wons (Wonseradeel)
  Nomi sposa
  Sytske
  Patroniem moglie
  Pieters
  Cognome sposa
  Miedema
  Luogo di nascita sposa
  Boksum
  Nomi padre sposo
  Wynsen
  Cognome Padre sposo
  Wybrens
  Nomi madre sposo
  Willemke Hommes
  Cognome madre sposo
  Bruinsma
  Voornaam vader echtgenote
  Pieter Hayes
  Naam vader echtgenote
  Miedema
  Nomi Madre sposa
  Aukje
  Cognome madre sposa
  Sydzes
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 9
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  14
  Mese
  6
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Tiete
  Patroniem marito
  Willems
  Naam echtgenoot
  Kooistra
  Luogo di nascita sposo
  Franeker
  Nomi sposa
  Froukje
  Patroniem moglie
  Jans
  Cognome sposa
  Arbeider
  Luogo di nascita sposa
  Arum
  Nomi padre sposo
  Willem Sierks
  Cognome Padre sposo
  Kooistra
  Nomi madre sposo
  Gettje
  Cognome madre sposo
  Tietes
  Voornaam vader echtgenote
  Jan Robijns
  Naam vader echtgenote
  Arbeider
  Nomi Madre sposa
  Jeltje
  Cognome madre sposa
  Gerrits
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 10