Rilevamenti collaborativi

Matrimoni

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Paesi Bassi
Periodo : 1811 - 1949
Messa in rete : 18 feb 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)

5.090 atti

 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  21
  Mese
  6
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Wybe
  Patroniem marito
  Jans
  Naam echtgenoot
  Wybenga
  Luogo di nascita sposo
  Leeuwarden
  Nomi sposa
  Tietje
  Patroniem moglie
  Oeges
  Cognome sposa
  de Vries
  Luogo di nascita sposa
  Franeker
  Nomi padre sposo
  Jan
  Cognome Padre sposo
  Johannes
  Nomi madre sposo
  Antje
  Cognome madre sposo
  Fransen
  Voornaam vader echtgenote
  Oege Sibrens
  Naam vader echtgenote
  de Vries
  Nomi Madre sposa
  Trijntje Klases
  Cognome madre sposa
  de Vries
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 11
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  25
  Mese
  6
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Tjeerd
  Patroniem marito
  Joukes
  Naam echtgenoot
  Cuperus
  Luogo di nascita sposo
  Baard
  Nomi sposa
  Froukje
  Patroniem moglie
  Jans
  Cognome sposa
  Faber
  Luogo di nascita sposa
  Wommels
  Nomi padre sposo
  Jouke
  Cognome Padre sposo
  Tjeerds
  Nomi madre sposo
  Dieuwke
  Cognome madre sposo
  Gerrits
  Voornaam vader echtgenote
  Jan Douwes
  Naam vader echtgenote
  Faber
  Nomi Madre sposa
  Baukjen
  Cognome madre sposa
  Dooitzes
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 12
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  28
  Mese
  6
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Klaas
  Patroniem marito
  Oeges
  Naam echtgenoot
  de Vries
  Luogo di nascita sposo
  Franeker
  Nomi sposa
  Lipkje
  Patroniem moglie
  Johannes
  Cognome sposa
  Andela
  Luogo di nascita sposa
  Bolsward
  Nomi padre sposo
  Oege Sibrens
  Cognome Padre sposo
  de Vries
  Nomi madre sposo
  Trijntje Klaases
  Cognome madre sposo
  de Vries
  Voornaam vader echtgenote
  Johannes
  Naam vader echtgenote
  Douwes
  Nomi Madre sposa
  Hotske
  Cognome madre sposa
  Hilles
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 14
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  16
  Mese
  7
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Taeke
  Patroniem marito
  Martens
  Naam echtgenoot
  Zakema
  Luogo di nascita sposo
  Tzum
  Nomi sposa
  Trijntje
  Patroniem moglie
  Johannes
  Cognome sposa
  Andela
  Luogo di nascita sposa
  Witmarsum
  Nomi padre sposo
  Marten
  Cognome Padre sposo
  Taekes
  Nomi madre sposo
  Attje
  Cognome madre sposo
  Jans
  Voornaam vader echtgenote
  Johannes Watzes
  Naam vader echtgenote
  Andela
  Nomi Madre sposa
  Grietje
  Cognome madre sposa
  Johannes
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 13
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  2
  Mese
  8
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Watze
  Patroniem marito
  Piers
  Naam echtgenoot
  Hibma
  Luogo di nascita sposo
  Witmarsum
  Nomi sposa
  Uilkje
  Patroniem moglie
  Jans
  Cognome sposa
  Bouma
  Luogo di nascita sposa
  Winsum (Baarderadeel)
  Nomi padre sposo
  Pier
  Cognome Padre sposo
  Watzes
  Nomi madre sposo
  Baukje Sibrens
  Cognome madre sposo
  Reitsma
  Voornaam vader echtgenote
  Jan
  Naam vader echtgenote
  Hessels
  Nomi Madre sposa
  Tjietske
  Cognome madre sposa
  Jans
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 15
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  20
  Mese
  8
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Bauke
  Naam echtgenoot
  Adema
  Luogo di nascita sposo
  Tzum
  Nomi sposa
  Wytske
  Patroniem moglie
  Sytzes
  Cognome sposa
  Kooistra
  Luogo di nascita sposa
  Arum
  Nomi madre sposo
  Janke Piebes
  Cognome madre sposo
  Adama
  Voornaam vader echtgenote
  Sytze Oeges
  Naam vader echtgenote
  Kooistra
  Nomi Madre sposa
  Doetje
  Cognome madre sposa
  Johannes
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 16
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  24
  Mese
  9
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Willem
  Patroniem marito
  Jans
  Naam echtgenoot
  Jansen
  Luogo di nascita sposo
  Dongjum
  Nomi sposa
  Ynskje
  Patroniem moglie
  Sjoerds
  Cognome sposa
  Dijkstra
  Luogo di nascita sposa
  Wijnaldum
  Nomi padre sposo
  Jan
  Cognome Padre sposo
  Willems
  Nomi madre sposo
  Tietje
  Cognome madre sposo
  Jans
  Voornaam vader echtgenote
  Sjoerd
  Naam vader echtgenote
  Pieters
  Nomi Madre sposa
  Tetje Harmens
  Cognome madre sposa
  Dijkstra
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 17
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  24
  Mese
  9
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Klaas
  Patroniem marito
  Simons
  Naam echtgenoot
  Buwalda
  Luogo di nascita sposo
  Sexbierum
  Nomi sposa
  Rinske
  Patroniem moglie
  Gosses
  Luogo di nascita sposa
  Franeker
  Nomi padre sposo
  Simon
  Cognome Padre sposo
  Jans
  Nomi madre sposo
  Neeltje
  Cognome madre sposo
  Stases
  Voornaam vader echtgenote
  Gosse
  Naam vader echtgenote
  Pieters
  Nomi Madre sposa
  Trijntje
  Cognome madre sposa
  Geeles
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 18
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  12
  Mese
  11
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Lolle
  Patroniem marito
  Tjerks
  Naam echtgenoot
  Osinga
  Luogo di nascita sposo
  Tzum
  Nomi sposa
  Feikje
  Patroniem moglie
  Johannes
  Cognome sposa
  Beiseidt
  Luogo di nascita sposa
  Tzum
  Nomi padre sposo
  Tjerk
  Cognome Padre sposo
  Lolles
  Nomi madre sposo
  Klaaske Joukes
  Cognome madre sposo
  Osinga
  Voornaam vader echtgenote
  Johannes
  Naam vader echtgenote
  Beiseidt
  Nomi Madre sposa
  Baukje
  Cognome madre sposa
  Eeltjes
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 19
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  3
  Mese
  12
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Bote
  Patroniem marito
  Klaases
  Naam echtgenoot
  Cuperus
  Luogo di nascita sposo
  Baijum
  Nomi sposa
  Tjietske
  Patroniem moglie
  Rintjes
  Cognome sposa
  Andringa
  Luogo di nascita sposa
  Tzum
  Nomi padre sposo
  Klaas
  Cognome Padre sposo
  Ynses
  Nomi madre sposo
  Saakje
  Cognome madre sposo
  Botes
  Voornaam vader echtgenote
  Rintje
  Naam vader echtgenote
  Taekles
  Nomi Madre sposa
  Antje
  Cognome madre sposa
  Pieters
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 20