Rilevamenti collaborativi

Matrimoni

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periodo : 1811 - 1949
Messa in rete : 24 gen 2022
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)

5.090 atti

 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  24
  Mese
  12
  Anno
  1812
  Nomi sposo
  Albert
  Patroniem marito
  Pieters
  Naam echtgenoot
  Hiemstra
  Luogo di nascita sposo
  Franeker
  Nomi sposa
  Hylkje
  Patroniem moglie
  Sybes
  Cognome sposa
  Reitsma
  Luogo di nascita sposa
  Hitzum
  Nomi padre sposo
  Pieter Rintjes
  Cognome Padre sposo
  Hiemstra
  Nomi madre sposo
  Sjoukje
  Cognome madre sposo
  Hyltjes
  Voornaam vader echtgenote
  Sybe
  Naam vader echtgenote
  Wepkes
  Nomi Madre sposa
  Grietje
  Cognome madre sposa
  Jaspers
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 21
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  28
  Mese
  1
  Anno
  1813
  Nomi sposo
  Meinte
  Patroniem marito
  Sipkes
  Naam echtgenoot
  Zijlstra
  Luogo di nascita sposo
  Sexbierum
  Nomi sposa
  Pietje
  Patroniem moglie
  Jelles
  Luogo di nascita sposa
  Beetgum
  Nomi padre sposo
  Sipke
  Cognome Padre sposo
  Andries
  Nomi madre sposo
  Jantje
  Cognome madre sposo
  Dirks
  Voornaam vader echtgenote
  Jelle
  Naam vader echtgenote
  Hibbes
  Nomi Madre sposa
  Aaltje
  Cognome madre sposa
  Alberts
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 1
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  4
  Mese
  3
  Anno
  1813
  Nomi sposo
  Edsger
  Patroniem marito
  Herres
  Naam echtgenoot
  Dijkstra
  Luogo di nascita sposo
  Franeker
  Nomi sposa
  Tjietske
  Patroniem moglie
  Jacobs
  Cognome sposa
  de Haan
  Luogo di nascita sposa
  Minnertsga
  Nomi padre sposo
  Herre
  Cognome Padre sposo
  Edsgers
  Nomi madre sposo
  Klaske
  Cognome madre sposo
  Gosses
  Voornaam vader echtgenote
  Jacob Hendriks
  Naam vader echtgenote
  de Haan
  Nomi Madre sposa
  Yebeltje Alberts
  Cognome madre sposa
  Winsemius
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 2
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  11
  Mese
  3
  Anno
  1813
  Nomi sposo
  Jan
  Patroniem marito
  Tjepkes
  Naam echtgenoot
  Laansma
  Luogo di nascita sposo
  Harlingen
  Nomi sposa
  Stijntje
  Patroniem moglie
  Aukes
  Cognome sposa
  Kok
  Luogo di nascita sposa
  Lemmer
  Nomi padre sposo
  Tjepke Gabes
  Cognome Padre sposo
  Laansma
  Nomi madre sposo
  Lyske
  Cognome madre sposo
  Daniëls
  Voornaam vader echtgenote
  Auke Annes
  Naam vader echtgenote
  Kok
  Nomi Madre sposa
  Kornelia
  Cognome madre sposa
  Lubberts
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 3
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  18
  Mese
  3
  Anno
  1813
  Nomi sposo
  Pieter
  Patroniem marito
  Keimpes
  Naam echtgenoot
  Reitsma
  Luogo di nascita sposo
  Franeker
  Nomi sposa
  Rigtje
  Patroniem moglie
  Fokkes
  Cognome sposa
  Ytsma
  Luogo di nascita sposa
  Franeker
  Nomi padre sposo
  Keimpe Pieters
  Cognome Padre sposo
  Reitsma
  Nomi madre sposo
  Sibrigje
  Cognome madre sposo
  Sierks
  Voornaam vader echtgenote
  Fokke Gerrits
  Naam vader echtgenote
  Ytsma
  Nomi Madre sposa
  Trijntje Baukes
  Cognome madre sposa
  Raukema
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 4
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  29
  Mese
  4
  Anno
  1813
  Nomi sposo
  Klaas
  Patroniem marito
  Tjerks
  Naam echtgenoot
  Tjerkstra
  Luogo di nascita sposo
  Pietersbierum
  Nomi sposa
  Jetske
  Patroniem moglie
  Tjepkes
  Cognome sposa
  Hellema
  Luogo di nascita sposa
  Herbaijum
  Nomi padre sposo
  Tjerk
  Cognome Padre sposo
  Bouwes
  Nomi madre sposo
  Sjutje
  Cognome madre sposo
  Klaases
  Voornaam vader echtgenote
  Tjepke Sibrens
  Naam vader echtgenote
  Hellema
  Nomi Madre sposa
  Jantje
  Cognome madre sposa
  Pieters
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 5
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  2
  Mese
  5
  Anno
  1813
  Nomi sposo
  Ips
  Patroniem marito
  Fokkes
  Naam echtgenoot
  Ypma
  Luogo di nascita sposo
  Witmarsum
  Nomi sposa
  Tetje
  Patroniem moglie
  Kornelis
  Cognome sposa
  van der Tol
  Luogo di nascita sposa
  Franeker
  Nomi padre sposo
  Fokke Ips
  Cognome Padre sposo
  Ypma
  Nomi madre sposo
  Baukjen
  Cognome madre sposo
  Everts
  Voornaam vader echtgenote
  Cornelis Ypes
  Naam vader echtgenote
  van der Tol
  Nomi Madre sposa
  Antje
  Cognome madre sposa
  Dirks
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 6
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  2
  Mese
  5
  Anno
  1813
  Nomi sposo
  Evert
  Patroniem marito
  Fokkes
  Naam echtgenoot
  Ypma
  Luogo di nascita sposo
  Witmarsum
  Nomi sposa
  Sytske
  Patroniem moglie
  Jans
  Cognome sposa
  Westra
  Luogo di nascita sposa
  Franeker
  Nomi padre sposo
  Fokke Ips
  Cognome Padre sposo
  Ypma
  Nomi madre sposo
  Baukjen
  Cognome madre sposo
  Everts
  Voornaam vader echtgenote
  Jan Rientzes
  Naam vader echtgenote
  Westra
  Nomi Madre sposa
  Akke
  Cognome madre sposa
  Sjoerds
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 7
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  13
  Mese
  5
  Anno
  1813
  Nomi sposo
  Andries
  Patroniem marito
  Lieuwes
  Naam echtgenoot
  Steenstra
  Luogo di nascita sposo
  Franeker
  Nomi sposa
  Rigtje
  Patroniem moglie
  Bartles
  Cognome sposa
  Tuinstra
  Luogo di nascita sposa
  Zweins
  Nomi padre sposo
  Lieuwe
  Cognome Padre sposo
  Wybrens
  Nomi madre sposo
  Wytske
  Cognome madre sposo
  Andries
  Voornaam vader echtgenote
  Bartle Jans
  Naam vader echtgenote
  Tuinstra
  Nomi Madre sposa
  Tietje
  Cognome madre sposa
  Simons
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 8
 • Comune
  Franekeradeel
  Giorno
  13
  Mese
  5
  Anno
  1813
  Nomi sposo
  Syberijn
  Patroniem marito
  Jans
  Naam echtgenoot
  Spanjer
  Luogo di nascita sposo
  Beetgum
  Nomi sposa
  Lieuwkjen
  Patroniem moglie
  Taekes
  Cognome sposa
  Posthumus
  Luogo di nascita sposa
  Dronrijp
  Nomi padre sposo
  Jan Willems
  Cognome Padre sposo
  Spanjer
  Nomi madre sposo
  Mayke
  Cognome madre sposo
  Rienks
  Voornaam vader echtgenote
  Taeke Hendriks
  Naam vader echtgenote
  Posthumus
  Nomi Madre sposa
  Dirkje
  Cognome madre sposa
  Reins
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 9