Rilevamenti collaborativi

Matrimoni

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Paesi Bassi
Periodo : 1811 - 1944
Messa in rete : 18 feb 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)

4.619 atti

 • Comune
  Hennaarderadeel
  Giorno
  2
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Jan
  Patroniem marito
  Jacobs
  Nomi sposa
  Richtje
  Patroniem moglie
  Klases
  Nomi padre sposo
  Jacob
  Cognome Padre sposo
  Harmens
  Nomi madre sposo
  Aantje
  Cognome madre sposo
  Jans
  Voornaam vader echtgenote
  Klaas
  Naam vader echtgenote
  Iebs
  Nomi Madre sposa
  Geertje
  Cognome madre sposa
  Willems
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 1
 • Comune
  Hennaarderadeel
  Giorno
  2
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Dirk
  Patroniem marito
  Pieters
  Nomi sposa
  Rinske
  Patroniem moglie
  Jans
  Nomi padre sposo
  Pieter
  Cognome Padre sposo
  Hettes
  Nomi madre sposo
  Sydske
  Cognome madre sposo
  Dirks
  Voornaam vader echtgenote
  Jan
  Naam vader echtgenote
  Fransen
  Nomi Madre sposa
  Sydske
  Cognome madre sposa
  Feddes
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 2
 • Comune
  Hennaarderadeel
  Giorno
  2
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Jacob
  Naam echtgenoot
  Odolphi
  Nomi sposa
  Sjoukje
  Patroniem moglie
  Baukes
  Nomi padre sposo
  Oeds
  Cognome Padre sposo
  Odolphi
  Nomi madre sposo
  Aafke Minnes
  Cognome madre sposo
  Wybenga
  Voornaam vader echtgenote
  Bauke
  Naam vader echtgenote
  Wadses
  Nomi Madre sposa
  Sytske
  Cognome madre sposa
  Klases
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 3
 • Comune
  Hennaarderadeel
  Giorno
  2
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Douwe
  Patroniem marito
  Gerbens
  Nomi sposa
  Lijsbet
  Patroniem moglie
  Sjoerds
  Nomi padre sposo
  Gerben
  Cognome Padre sposo
  Johannes
  Nomi madre sposo
  Lolkje
  Cognome madre sposo
  Everts
  Voornaam vader echtgenote
  Sjoerd
  Naam vader echtgenote
  Sakes
  Nomi Madre sposa
  Tjetske
  Cognome madre sposa
  Sybrens
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 4
 • Comune
  Hennaarderadeel
  Giorno
  16
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Pier
  Patroniem marito
  Gerbens
  Nomi sposa
  Klaaske
  Patroniem moglie
  Aukes
  Nomi padre sposo
  Gerben
  Cognome Padre sposo
  Arjens
  Nomi madre sposo
  Itske
  Cognome madre sposo
  Willems
  Voornaam vader echtgenote
  Auke
  Naam vader echtgenote
  Harings
  Nomi Madre sposa
  Lijsbet
  Cognome madre sposa
  Wynsens
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 5
 • Comune
  Hennaarderadeel
  Giorno
  16
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Jan
  Patroniem marito
  Baukes
  Nomi sposa
  Gerbrig
  Patroniem moglie
  Yntes
  Cognome sposa
  Kingma
  Nomi padre sposo
  Bauke
  Cognome Padre sposo
  Sybes
  Nomi madre sposo
  Hittje
  Cognome madre sposo
  Jans
  Voornaam vader echtgenote
  Ynte Broers
  Naam vader echtgenote
  Kingma
  Nomi Madre sposa
  Tetje
  Cognome madre sposa
  Gerrits
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 6
 • Comune
  Hennaarderadeel
  Giorno
  16
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Cornelis
  Patroniem marito
  Klases
  Nomi sposa
  Ytje
  Patroniem moglie
  Reins
  Nomi padre sposo
  Claas
  Cognome Padre sposo
  Cornelis
  Nomi madre sposo
  Antje
  Cognome madre sposo
  Harmens
  Voornaam vader echtgenote
  Rein
  Naam vader echtgenote
  Feddes
  Nomi Madre sposa
  Jeltje
  Cognome madre sposa
  Bouwes
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 7
 • Comune
  Hennaarderadeel
  Giorno
  23
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Cornelis
  Patroniem marito
  Ymes
  Nomi sposa
  Akke
  Patroniem moglie
  Hessels
  Cognome sposa
  Baarda
  Nomi padre sposo
  Yme
  Cognome Padre sposo
  Hendriks
  Nomi madre sposo
  Trijntje
  Cognome madre sposo
  Cornelis
  Voornaam vader echtgenote
  Hessel Symens
  Naam vader echtgenote
  Baarda
  Nomi Madre sposa
  Vetje E
  Cognome madre sposa
  Bangma
  Nota
  Patroniem moeder bruid ook vermeld als Eeltjes
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 8
 • Comune
  Hennaarderadeel
  Giorno
  23
  Mese
  5
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Johannes
  Patroniem marito
  Ydes
  Naam echtgenoot
  Sjarda
  Nomi sposa
  Trijntje
  Patroniem moglie
  Hessels
  Cognome sposa
  Baarda
  Nomi padre sposo
  Yde Dirks
  Cognome Padre sposo
  Sjarda
  Nomi madre sposo
  Richtje Eeltjes
  Cognome madre sposo
  Kooystra
  Voornaam vader echtgenote
  Hessel Siemens
  Naam vader echtgenote
  Baarda
  Nomi Madre sposa
  Vetje Eeltjes
  Cognome madre sposa
  Bangma
  Nota
  Bruidegom ondertekent met Sjaarda
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 9
 • Comune
  Hennaarderadeel
  Giorno
  6
  Mese
  6
  Anno
  1811
  Nomi sposo
  Anne
  Patroniem marito
  Jans
  Nomi sposa
  Ruurdtje
  Patroniem moglie
  Ruurds
  Nomi padre sposo
  Jan
  Cognome Padre sposo
  Douwes
  Nomi madre sposo
  Ytje
  Cognome madre sposo
  Rintjes
  Voornaam vader echtgenote
  Ruurd
  Naam vader echtgenote
  Fokkes
  Nomi Madre sposa
  Antje
  Cognome madre sposa
  Sjoerds
  Segnatura/Fonte
  Aktenr 10